Zbiorniki na AdBlue

Zbiorniki na AdBlue

AdBlue – nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika. Produkt stosowany do rozkładania szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. Wyprodukowany zgodnie z normami ISO 22241 nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest też palny, wybuchowy ani szkodliwy dla zdrowia.

Magazynowanie powinno odbywać się w temperaturach od -5 st. C do 25 st. C, aby zapewnić trwałość i poprawne użytkowanie tego medium. Roztwór jest korozyjny, dlatego też do jego przechowywania konieczny jest specjalny zbiornik na AdBlue.

W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki zarówno dwupłaszczowe oraz jednopłaszczowe. Jednopłaszczowy zbiornik na AdBlue może być stosowany jedynie z wanną wychwytującą.

Zbiorniki dopuszczone do przechowywania AdBlue

Do przechowywania AdBlue w naszym asortymencie znajdą Państwo:

  • zbiorniki dwupłaszczowe TrioSafe
  • zbiorniki jednopłaszczowe DF KB

Zbiorniki dwupłaszczowe TrioSafe

W pełni plastikowe zbiorniki dwupłaszczowe z polietylenu o wysokiej gęstości HD-PE zbudowane z wewnętrznego i zewnętrznego zbiornika.Na ich szczycie znajdują się cztery zakręcane 2″ gwinty.

Są one przeznaczone do magazynowania AdBlue i nie wymagają stosowania dodatkowej wanny wychwytującej.

Oferujemy Państwu zbiorniki w trzech pojemnościach: 750L, 1100L oraz 1500L.

Zbiorniki jednopłaszczowe DF KB

Jednopłaszczowe plastikowe zbiorniki z polietylenu o wysokiej gęstości HD-PE. Na szczycie zbiornika znajdują się trzy zakręcane 2″ gwinty oraz otwór rewizyjny DN 400. Otoczone są obejmami pokrytymi plastikiem.

Do tego typu zbiorników konieczne jest zastosowanie wanien wychwytujących.

Oferujemy Państwu zbiorniki w czterech pojemnościach 2000L, 2500L, 3000L oraz 4000L.

adblue

TrioSafe 750L

zbiorniki dwuplaszczowe typ triosafe

TrioSafe 1100L

triosafe 1500

TrioSafe 1500L

3000 df bialy

DF 3000

adblue 4000

DF 4000 w wannie wychwytującej

image003 kopia

Gdzie znajdziesz nasze zbiorniki na AdBlue? Między innymi wewnątrz takich kontenerów :)