O firmie DEHOUST


O firmie DEHOUST

Kalendarium powstania Dehoust GmbH

oraz współpracy z firmami funkcjonującymi na polskim rynku pod marką

DEHOUST POLSKA.

1985

W 1958 roku małżeństwo Isle i Herbert Dehoust przejeli fabrykę metali MILA i założyli firmę pod własnym nazwiskiem. Siedzibą przedsiębiorstwa zostało Leimen koło Heidelberga w Niemczech.

Po modyfikacjach w linii produkcyjnej fabryki zapoczątkowali produkcję stalowych zbiorników na olej opałowy do gospodarstw domowych.

1961 

Trzy lata później w 1961 roku przejęli również ROHNA fabrykę piecy i rozpoczęli produkcję zbiorników w Nienburgu.

1970

Od 1970 roku firma otrzymała dopuszczenie na produkcję zbiorników z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym.

1972

W 1972 rozpoczęto produkcję zbiorników z polietylenu o wysokiej gęstości (HD-PE) metodą rozdmuchu. Od tego momentu lista mediów, dla których można było wykorzystywać zbiorniki zaczęła się wydłużać. Zwiększyły się również pojemności zbiorników do 4000 litrów.

1988

Fabryki rozbudowywały się i ulepszały swoje procesy produkcyjne. W 1988 roku przejęta zostaje RCE Sachcen GmbH w Heidenau koło Drezna. Tam rozwija się produkcja zbiorników ciśnieniowych oraz przyłaczy.

1992

W Polsce rozpoczyna współpracę z Dehoust firma SCHEER Jerzy Stępień z siedzibą w Sochaczewie.

1995

W 1995 roku zadebiutował dwupłaszczowy zbiornik typu KOMBI. Zapewnia on tak zwany system bezpieczeństwa 2 w 1, łączący zbiornik z tworzywa sztucznego w stalowej wannie wychwytującej. Został on bardzo dobrze przyjęty nie tylko przez urzędy i dopuszczony do użytku, ale również przez branżę.

1997

W 1997 roku w Leimen pojawiają się urządzenia do fluoryzacji zbiorników, co ograniczało w znacznym stopniu odór oparów oleju wydobywających się z ich wnętrza.

1998

W 1998 roku firma otrzymuje certyfikat SHK ZERT, będący podsumowaniem wielu lat doświadczeń przedsiębiorstwa, a także dużym umocnieniem jej pozycji w branży Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.

2000

Nowo zakupione w 2000 roku maszyny dały początek nowej linii zbiorników DEHOUST TRIO PLUS, w pełni wykonanym z tworzywa sztucznego.

2002

Kolejne duże przejęcie miało miejsce w 2002 roku. Firma powiększyła się o przedsiębiorstwo GEP Umwelttechnik GmbH, której nazwa pozostała na rynku i działała równolegle do Dehoust GmbH. Każda rozwijała swoje główna koncepjcje osobno.

2004

Do przeszłości przechodzi smród oleju opałowego w domach i piwnicach, dzięki specjalnej powłoce blokującej. Od tego momentu wszystkie zbiorniki na olej oznaczone zostały specjalnym znakiem PROOFED BARIER ®.

DEHOUST GmbH otrzymuje certyfikat jakości DIN ISO 9001:2000.

2005

Silną pozycję firmy na rynku podkreśla wystawienie się w sercu najważniejszych targów branżowych prezentując m.in. zbiorniki na oleje roślinne i zbiorniki dwupłaszczowe.

2006

Firma otrzymuje dopuszczenie na produkcję i sprzedaż m.in. wanien wychwytujących do AdBlue®

2009

Imponująca prezentacja Dehoust i GEP na targach ISH 2009, gdzie zaprezentowały zbiorniki na biopaliwo oraz urządzenia dla instalacji wykorzystywania wody deszczowej oraz odzyskiwania wody.

2010

Przebudowa struktury firmy, podczas której nazwa GEP przestaje istnieć i sieć przedsiębiorstw zaczyna funkcjonować pod wspólną nazwą Dehoust GmbH.

Debiut przyłącza DE-A-01 do zbiorników olejowych rewolucjonizujący system tankowania.

2012

Za zwiększenie bezpieczeństwa tankowania paliwa oraz konstrukcję przyłącza DE-A-01 oszczędzającą miejsce w kotłowniach Dehoust GmbH otrzymuje nagrodę w dziedzinie innowacji.

2017

Pan Jerzy Stępień myśląc o emeryturze namawia córkę na kontynuację biznesu. Dzięki temu do współpracy z Dehoust GmbH dołącza firma ASANKA Anna Stępień-Kraska

2020

Obie polskie firmy równolegle oferują asortyment niemieckiego producenta pod wspólną marką DEHOUST POLSKA.